Yangın riski her zaman olduğu gibi günümüzde de gerek ev gerekse de iş yerlerinde insanların en çok korktukları konulardan birisidir. Özellikle son yıllarda bu konu ile alakalı olarak gelişen teknolojinin de yardımıyla yeni çözüm ve önlem yolları geliştirilmektedir.

Bu çalışmalar neticesinde ortaya çıkan Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri’nin önemi ve kullanımı her geçen gün artmaktadır. Bu sistemler Yangın oluşumu sırasında meydana gelen aşamaları önceden algılayarak gerek sesli gerekse de görsel olarak yaşam alanındaki insanları uyarmakta ve olayların büyümeden önlenmesi veyahut kontrol altına alınması amacıyla tedbirler alınabilmesini sağlamaktadır.

Söz konusu sistemler çok çeşitli elemanların bir bütün halinde haberleşmesi yoluyla çalışmaktadır. Sistem genel hatlarıyla Optik Duman Dedektörleri, Yangın İhbar Butunları, Sirenler ve Ana Kontrol Panelinden oluşur. Sistem gereksinimi duyulan mekandaki iş akışı ve riskler dahilinde farklı dedektör tipleri ile sistem hassasiyeti arttırılabilmektedir. CO,CO2, Doğalgaz, Alev, Sıcaklık Değişim, Işın Dedektörüv.b. çok çeşitli dedektör tipleri bulunmaktadır.

Son yıllarda , özellikle büyük sanayi kuruluşlarında yaşanan yangın olayları neticesinde insanlar yangın riskine karşı yapılarını sigortalatmak istemektedirler. Önceden çok aranmayan ‘Yangın İhbar Sistemleri’ son zamanlarda sigorta şirketlerinin büyük yangınlarda meydana gelen ciddi hasar tutarlarını ödemek zorunda kalmalarından ötürü sigortalama aşamasında muhakkak istenir olmuştur. Öyle ki, poliçe aşamasından önce yapılan keşif aşamasında eksperlersözkonusu yerde ‘Yangın Algılama ve İhbar Sistemi’nin olmaması durumunda muhakkak önce bu sistemlerin kurulup çalışır vaziyete getirilmesini talep etmektedir. Aksi takdirde sigorta yapmamaktadırlar. Bununla birlikte yeni açılan büyük küçük işletmelerde iş yeri açma ruhsatı için itfaiyeden ‘Yangın Yeterlilik Belgesi’ istenmektedir. Bu belge için itfaiyeden yapılan keşifte mekanda ‘Yangın İhbar Sistemi’ bulunmadığında ya da sadece ‘Pilli Duman Dedektörü’ kullanılarak yapılmış sistemler kabul edilmemektedir ve Yeterlilik Belgesi verilmemektedir.

Özellikle kişiler ucuz olmasından dolayı ‘Pilli Duman Dedektörleri’ kullanmak istemektedirler. Ancak bu sistemler gerek hassasiyet gerekse de güvenlik anlamında son derece yetersizdirler. Kesin ve güvenilir bir sistem için konusunda uzman kişilerce keşif çalışması yaptırılarak fiyat ve karar alınması en doğru yoldur. Buna ek olarak sistem planlanırken dedektörlerin, butonların ve sirenlerin yerlerinin de doğru olarak tespit edilmesi gerekmektedir. Mesela , Dedektörler belirli bir yükseklikten sonra hassaiyetlerini yitirmekte veya çalışmamaktadır. Tavan yüksekliği fazla olan mekanlarda bambaşka dedektör tipleri kullanılmalıdır.

Sonuç olarak; sistem keşif aşamasından,montaj ve devreye alma aşamasına kadar ciddi bir uzmanlık ve tecrübe gerektirmektedir. Bu nedenle profesyonel firma ve kişilerce yapılması son derece önemlidir.

Referanaslarımızı incelemek için lütfen tıklayınız...